Terug         

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:             Saskia Engels

Secretaris:             Arie Fokkink

Penningmeester:     Bas van der Lely                                                 

Leden:                   Erna Kuitert

                             Roel Eigenhuis

                             Nel Overdijk

                             Paul Kales

 

Dit team van ouders en vrijwilligers komt regelmatig bijeen om te praten over de stand van zaken m.b.t. de huidige therapie. Daarnaast is onze belangrijkste doelstelling om een eigen centrum op te richten, zodat meer kinderen een kans geboden kan worden. Dit is een langdurig traject, waarin zeer zorgvuldige afwegingen genomen moeten worden en waarbij de financieen een hele grote rol spelen; immers er is veel geld nodig om therapeuten op te leiden en om therapieruimte te bemachtigen.