Terug         

Wij zijn een stichting die hulp biedt aan kinderen met een hersenbeschadiging en hun ouders en of verzorgers. In het verleden moest men naar Engeland om voor deze therapie in aanmerking te komen. Een aantal ouders heeft zich toen verenigd om elkaars belangen beter te kunnen behartigen. Sinds 1998 bestaat de mogelijkheid om hier in Nederland kennis te maken met de zogenaamde stimuleringstherapie. We hebben op dit moment zelfs onderdak in park Spelderholt bij Apeldoorn.

Ons bestuur bestaat uit ouders, welke allemaal een kind hebben, die de therapie volgen of gevolgd hebben. Dit bestuur is sinds 1998 bezig om hier in Nederland een instituut op te richten, zodat er veel meer kinderen een kans hebben op een beter leven.

Op dit moment komt er 2x per jaar een team van Bibic uit Engeland naar park Spelderholt om de bestaande kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling en indien er extra capaciteit mogelijk is om nieuwe kinderen te laten starten. Aangezien er veel meer kinderen geholpen willen worden, is het dringend noodzakelijk gebleken om zelf therapeuten op te leiden, zodat de capaciteit kan toenemen. We zitten in een opstartfase om binnen 1 jaar van start te kunnen gaan met Nederlandse therapeuten, die in Engeland hun opleiding gevolgd hebben. Nu moet er in de Engelse taal gecommuniceerd worden!