Terug

De therapie werd ontwikkeld in het 'Britsh Institute for Brain Injured Chidren' (BIBIC) in Bridgwater, Engeland. Dit instituut heeft sinds de oprichting in 1972 hulp verleend aan meer dan 1200 gezinnen, ondermeer uit Engeland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Polen, Nieuw Zeeland, Canada, de Verenigde Staten en Australië.

In de periode april 1983 tot 1998, hebben 35 Nederlandse families regelmatig een reis naar het Britse instituut BIBIC in Bridgwater gemaakt, aan de westkust van Engeland. Een veel groter aantal families is nooit aan de therapie begonnen vanwege die grote reisafstand en alle daarbij komende kosten. In 1985 is in Nederland de stichting: “Hulp voor kinderen met een hersenbeschadiging” opgericht om de belangen van therapievolgers en hun ouders te behartigen. Sinds 1998 is het creëren van een centrum in Nederland een belangrijke doelstelling daarin.

Op 15 juni 1998 ging de eerste initial week in Nederland van start. Wij kregen na verloop van tijd onderdak op park Spelderholt en de Engelse therapeuten komen nu regelmatig naar Nederland.