Wie zijn wij?        Wat doen wij?       Geschiedenis         Wie zijn de bestuurders?       Aanvraagformulier      Contactgegevens       Fotoboek  

Stichting BRAINtrain biedt hulp aan kinderen met beperkingen als gevolg van opgelopen hersenletsel. Deze beperkingen worden vaak aangeduid met de termen spastisch, motorisch gehandicapt, verstandelijk gehandicapt, autistisch, moeilijk lerend, epileptisch, comateus, hyperactief, Down Syndroom, enzovoort. Wij kunnen een behandeling bieden indien er sprake is van een niet progressieve aandoening.

Onze therapeuten hebben de studie gevolgd bij Bibic in Engeland. Al meer dan 25 jaar biedt de ontwikkelde therapie een kans voor ouders met hun gehandicapte kind. U leert een aantal vaardigheden aan, welke u in de praktijk kunt brengen met als gevolg een betere kwaliteit van leven voor u en uw kind. Er wordt een oefenprogramma gemaakt, welke speciaal bij uw situatie aansluit en waarmee u dagelijks aan het werk kunt.

Door dit oefenprogramma bent u in staat om uw kind thuis te houden en toch op een zeer verantwoorde wijze aan ontwikkeling en opvoeding te doen.